Ånd

Mit virke.

Jeg er formidler af budskaber, som har brug for en budbringe/tolk, det kan være budskaber fra afdøde. Det kan være en klæbesjæl, som har gået med dig for en tid, eller det kan være vildeløse sjæle, som holder til i dit hjem. Eller bare råd og vejledning fra den anden side.

Når jeg arbejder med Klæbe ånder og husrensning.

Jeg arbejder med en terapeutisk anerkendende tilgang til såvel dig, som til den eller de sjæle, som kommer med dig. Til dette arbejde bruger jeg mine færdigheder, som visionær Coach, både i forhold til de afdøde og dig, således, at vi ikke kun ser, hvad de umiddelbart selv er blevet forblindet af, men også sætter fokus på de bagvedliggende resurser og styrker. Min erfaring siger mig, at dette både er meget gavnligt for den sjælelige verden og os af kød og blod. Det kan faktisk skabe grobund for et givtigt fremtidigt samarbejde og udvikling hos alle parter.

Kontakt til åndelige vejledere

Jeg formidler også budskaber fra din åndelige vejleder, når han eller hun har svært ved at komme direkte igennem til dig. Samtidigt med, at jeg også gerne guider dig på dine egne spirituelle rejser.

Priser:

Afdøde kontakt / sjælsrejser / åndelig vejledning / clairvoyant healing og vejledning:

Kr. 510

Husrens:

750 kr. + 3,75 kr. pr. kørt kilometer.

NB der kan laves særordninger, når der er behov for dette. Da jeg er et serviceorgan, for kontakten mellem vores verdner.